Rejstracja     Dodaj do ulubionych    
Regulamin Sklepu Internetowego Rainbow.

§ 1. Właścicielem Sklepu Internetowego Rainbow jest firma PHU Rainbow Renata Pawłowska.
Dokładny Adres firmy:

65-104 Zielona Góra
ul. Wyczółkowskiego 6

Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z regulaminem.
Użytkownik może zarejestrować się w serwisie, wypełniając specjalny formularz, co prowadzi do stworzenia konta użytkownika, które pozwala w pełni korzystać z serwisu.
Rejestracja konta użytkownika w serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna. Nie jest ona konieczna do standardowego użytkowania serwisu.
Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez wcześniejszych powiadomień, jeżeli Właściciel stwierdził nadużycie regulaminu. Usuwając dane Użytkownika, Właściciel usuwa wszystkie jego dane zawarte w bazie danych.

§2. Strony transakcji

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym Rainbow (zwaną dalej Nabywcą) jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego Rainbow, zwaną dalej Sprzedawcą, jest właściciel Sklepu - Renata Pawłowska, z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego 6 w Zielonej Górze.

§3. Bezpieczeństwo transakcji zawieranych drogą elektroniczną

Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883.).

§4. Oferta sklepu

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet mogą być produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego Rainbow w chwili składania zamówienia.
2. W procesie komunikowania się Sprzedawcy z Nabywcą dopuszczona jest możliwość składania przez obydwie strony propozycji innych niż wymienione w ofercie sklepu Rainbow W szczególności dopuszczona jest możliwość ustalenia warunków transakcji innych niż standardowe, co wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
4. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.
5. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie informacje na temat towaru w ofercie Internetowego Sklepu Rainbow są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep Rainbow zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów, jednocześnie uchylając się od odpowiedzialności za zawartość zdjęć i rysunków produktów.
7. Zdjęcia prezentujące produkty będące w ofercie sklepu Rainbow mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu produktu ani nie pokazywać wszystkich szczegółów. Pracownicy Sprzedawcy są gotowi do odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wyglądu produktów jak i ich parametrów technicznych i innych cech, a w razie konieczności, do zapewnienia zdjęć lub rysunków, które mogłyby te wątpliwości rozwiać.
8. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§5. Zamawianie towarów

1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym Rainbow odbywa się poprzez dodawanie artykułów do „koszyka” oraz wypełnienie standardowego formularza zamówienia w sklepie internetowym
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.
3.Przy zamówieniu powyżej 1000,00zł pobierana jest zaliczka w wysokości 20% wartości zamówienia, którą należy wpłacić na konto:

15 1090 2532 0000 0001 1329 3309
Właściciel: Renata Pawłowska
Nazwa banku: BZ WBK III o/Zielona Góra

4. Przy zamówieniu towarów rzadkich, na specjalne zamówienie, których kwota nie przekracza 1000zł, może zostac pobrana zaliczka wysokości 20% wartości zamówienia, którą należy wpłacić na konto:

15 1090 2532 0000 0001 1329 3309
Właściciel: Renata Pawłowska
Nazwa banku: BZ WBK III o/Zielona Góra

§6. Potwierdzanie i realizacja zamówień

1. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym Rainbow musi zostać potwierdzone przez Sprzedawcę a następnie przez Nabywcę. W celu potwierdzenia zawartości zamówienia oraz doprecyzowania szczegółów, w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Rainbow skontaktuje się z Nabywcą drogą internetową lub telefoniczną i po uzgodnieniach, przedstawia warunki realizacji zamówienia, obejmujące w szczególności:
- Potwierdzenie rodzaju, ilości oraz wartości zamawianych towarów
- Kalkulację kosztów dostawy
- Adres dostawy
- Termin realizacji zamówienia
2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego np. z winy Nabywcy (błędny numer telefonu, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.
3. Dostawa towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy, następuje w ciągu 5 dni roboczych od daty zamówienia. Dostawa towarów na specjalne zamówienie będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach.
4. W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia na towary nietypowe lub o wysokiej wartości, Sprzedawca może, w procesie potwierdzenia zamówienia, zarządać wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia lub przedpłaty pełnej wartości zamówienia, co będzie zaznaczone w warunkach realizacji zamówienia. Przedpłata taka będzie udokumentowana fakturą VAT, wystawioną przez Sprzedawcę.
5. Po przedstawieniu warunków realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, Nabywca przesyła akceptację tych warunków drogą internetową na adres rainbow24@tlen.pl lub faxem pod nr (68) 454-81-61
6. Złożenie zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia przez Nabywcę, jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego Rainbow do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym Rainbow
Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

§7. Korygowanie i anulowanie zamówień

1. Na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem lub faxem, Sprzedawca może dokonać zmian w złożonym przez Nabywcę zamówieniu w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od jego złożenia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane. Zmianę Sprzedający potwierdza poprzez przesłanie zaktualizowanych warunków realizacji zamówienia
2. Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez email lub fax ze Sprzedawcą.
3. Rezygnacja z zamówienia. Na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem, faksem lub telefonicznie, w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, Sprzedawca może anulować realizację zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane.
4. Jeżeli Nabywca zrezygnuje z zamówienia po trzech dniach od swojego potwierdzenia to zobowiązje się do zwrotu kosztów Sprzedawcy poniesionych w celu realizacji zamówienia, nie wyższych jednak niż kwota uprzednio wpłaconej zaliczki.

§8. Korygowanie dokumentów zakupu

1. Korygowanie dokumentu zakupu wynikające z konieczności zmiany kontrahenta lub danych kontrahenta jest możliwe na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem lub faxem tylko i wyłącznie na podstawie wypełnionej i podpisanej przez nabywcę noty korygującej przesłanej w dwóch kopiach do firmy Rainbow Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego dokumentu Sprzedawca zobowiązuje się do odesłania Kopii wraz z pieczęcią i podpisem, co jest równoznaczne z korygowaniem dokumentu zakupu.

§9. Formy płatności

1. Płatność gotówkowa przy odbiorze towaru.
2. Przelew całościowy lub częściowy przed dostawą towaru, na podstawie zaakceptowanych przez Nabywcę warunków realizacji zamówienia, w których będzie wyszczególniony zamówiony towar, jego wartość, termin realizacji oraz podane będą wszystkie dane firmy Sprzedającego, niezbędne do realizacji przelewu. Sprzedawca, niezwłocznie po zarejestrowaniu przelewu w odpowiedniej wartości na koncie bankowym, przystąpi do realizacji zamówienia. W tytule przelewu Nabywca podaje numer zamówienia. Na prośbę Nabywcy Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania drogą internetową dokumentu w formacie PDF lub skanu faktury pro-forma.
3. Płatność kartą kredytową przy odbiorze osobistym.

§10. Reklamacje, gwarancje, zwroty

1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towaru. Ewentualne uszkodzenia zewnętrzne należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z pracownikiem Sprzedawcy. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę i spisanie „Protokołu Szkody”.
2. Każdy zakupiony towar w sklepie Rainbow jest fabrycznie nowy. Reklamacje na podstawie faktury VAT będą rozpatrywane w okresie do 1 roku od dnia wystawienia faktury.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane pocztą lub e-mailem, z podaniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady, a także zdjęciem papierowym lub cyfrowym (jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania).
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, czas realizacji reklamacji (wymiana ewentualnie naprawa sprzętu) wynosi 7 dni roboczych w przypadku towarów dostępnych na stanie magazynowym. Czas realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców, o czym Nabywca będzie poinformowany drogą internetową lub telefoniczną.
5. Różnice wynikające np. z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
6. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy w komplecie: przedmiot z pełną dokumentacją, faktura VAT, karta gwarancyjna. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej
7. Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadają one śladów używania, nie posiadają uszkodzeń oraz posiadają fabryczne opakowanie.
8. W przypadku zwrotów, koszty związane z dostarczeniem do siedziby Sprzedawcy, pokrywa Nabywca. Koszty wysyłki towaru do Nabywcy nie są zwracane Nabywcy.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru w transporcie zwrotnym
10. Wartość towarów zostanie zwrócona przelewem w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania i sprawdzenia przesyłki.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin w formie publikowanej w dniu składania zamówienia.
2. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń.